Gratis

Deze periode is ongetwijfeld het ideale moment om iets over gratis media te schrijven. Honderdduizenden lopen zich dezer dagen de zolen van hun schoenen om met het beste koopje thuis te komen. De solden staan symbool met De Slag slaan; 40, 50 en liefst nog wat meer procent korting. Wel, bepaalde media geven hun waar al jaren volledig gratis. Over solden gesproken! Het aangeboden product is zelfs niet eens minderwaardig. De Zone/magazines kunnen de concurrentie aan met menig cultuuragenda, Metro is een volwaardige krant en ook de gratis jongerenbladen, genre Move-X en OutSoon, zijn moeilijk te kloppen. Ik ben ervan overtuigd dat binnen enkele jaren zowat alle printmedia, uitgezonderd de vakpers, gratis zal bedeeld worden. Er zal bijna enkel nog van reclame geleefd worden. Wat de gratis media ook zo uniek maakt, is hun distributiemodel. Ofwel vind je ze terug in winkels waar de doelgroep graag vertoeft, ofwel vallen ze op in het straatbeeld met hun displays. Hier schuilt wel een addertje onder het gras. Als nog media de overstap naar deze verdelingsmethode maken, zou er wel eens een verzadiging kunnen optreden. Hopelijk moeten we ons binnen enkele jaren op het trottoir geen weg banen tussen de talrijke displays die her en der de weg versperren…
Wie er wat meer over wil weten, verwijs ik naar een artikelenreeks die ik eerder over het onderwerp schreef.

Advertisements

One Response to “Gratis”

  1. Hans Says:

    Er is geen enkele reden waarom het gratis-model niet zou opgaan voor de vakpers. Voor B2B-adverteerders lijkt een gratis magazine mij juist de enige manier waarop ze hun volledige doelpubliek kunnen bereiken. Bij een betalend magazine zijn ze afhankeljk van de mate waarin hun prospecten het nodig vinden om dat bepaalde vaktijdschrift in huis te halen. Er zijn trouwens voorbeelden van gratis vakbladen of van vakbladen die zo kwistig omspringen met gratis proefabonnementen dat ze nagenoeg gratis zijn.

    Los daarvan denk ik niet dat we ooit gaan komen tot een situatie met (bijna) alleen gratis magazines. Zowel lezers als adverteerders hechten nog steeds (en soms onbewust) belang aan het feit dat er voor een magazine werd betaald. Jammer genoeg heeft het CIM in de meest recente editie van zijn jaarlijkse persstudie het begrip “concerned readers” (betrokken lezers) overboord gegooid. Dat zijn de lezers die verklaren dat ze een bepaalde titel zouden missen als die zou verdwijnen. In de CIM-studie van 2004 konden we vaststellen dat 71,6% van de “reguliere” krantenlezers hun dagblad zou missen terwijl dat bij Metro maar 49,8% was. Een betalend magazine levert met andere woorden aanzienlijk betere kwalitatieve scores op.

    Los daarvan zijn gratis magazines dé perfecte manier om moeilijk bereikbare doelgroepen in te vullen. En het is precies die rol die de huidige gratis magazines spelen. Je merkt trouwens dat ze zich bijna allemaal concentreren op een bepaalde doelgroep (jongeren) en dat ze veelal drijven op cultuurinformatie (iets wat in de dagbladhandel minder vlot over de toonbank gaat).

    Waar ik wél volop in geloof zijn relatiemedia! Iedereen krijgt graag iets gratis, of dat nu afkomstig is van zijn autofabrikant, van zijn telefoonoperator, van zijn energieleverancier, van zijn apotheker of van de sportwinkel waar hij net een nieuwe fiets is gaan kopen. Alleen zitten die medium nog in een embryonale fase en zijn slechts weinig voorbeelden de pure productinformatie ontgroeid. De dag dat bijvoorbeeld sportwinkels op de proppen komen met een écht sportmagazine, zouden de huidige machtverhoudingen wel eens grondig kunnen worden verstoord.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: